Monday, October 03, 2005

มุ่งการณ์ใหญ่ แต่ใจปล่อยวาง

ใกล้จะปลายปีแล้ว ชีวิตคงพ้นพันธะหลายๆอย่าง มองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตมากขึ้น จิตใจคงต้องรับกับภาระกิจที่จะมีเข้ามาในอนาคตอีกมาก กำลังใจนั้นยังมั่นคงอยู่ แต่ก็ต้องระมัดระวังช่วงเวลาตามทางเหมือนกัน ไปเห็นคำปรารภของท่านเจ้าประคุณอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ ซึ่งตรงกับที่ท่านเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสวนโมกข์ จึงขอจำมาเป็นข้อคติเตือนใจ

======

เราไม่สามารถถึงกับพลิกแผ่นดิน
เราสามารถเพียงทำไปเรื่อย ๆ ตามสติกำลัง
มีผลเท่าไรก็เอาเท่านั้น
แต่เราหวังอยู่ว่า
การกระทำด้วยความจงรักต่อพระสาสนาของเรานี้
อาจมีคนเอาไปคิดไปนึก
แล้วอาจมีคนทำตามมากขึ้น
จนกระทั่งผู้มีอำนาจท่านทำ หรือประชาชน ทั้งโลกพากันทำ
มันก็อาจมีการพลิกแผ่นดินได้เหมือนกัน
แม้เราจะไม่ได้พลิกเอง ผลก็เท่ากัน
เราคงยังเจียมตัว และไม่ต้อง อกแตกตายเพราะข้อนั้นบางตอนจาก “มาตุบูชานุสรณ์ : รำพึงเพื่อเป็นที่ระลึกแด่แม่ผู้ล่วงลับไปแล้ว”
ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ ๑๖ เล่ม ๓ สิงหาคม ๒๔๙๑

0 Comments:

Post a Comment

<< Home