Thursday, September 15, 2005

หนทางแห่งความถูกต้องมักยากลำบากเสมอ

ยามใดรู้สึกท้อถอย ยามใดรู้สึกว่าชีวิตนั้นช่างเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากนัก ขอให้นึกถึงคำพูดของเคนอิชิโร่เอาไว้ บทพิสูจน์การเดินทางที่ลัดสั้นผิดพลาดก็มักจะมีปรากฎให้เห็นเสมอว่าไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย When the empire strike back #1 และ #2

"ข้าไม่เคยนึกย้อนเศร้าเสียใจเส้นทางที่ข้าเลือกเดินมาเลย..." เคนอิชิโร่พูดขึ้น "...ถ้ามีเส้นทางสองเส้น เส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง แต่เต็มไปด้วยขวากหนามยากลำบาก ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่ชั่วข้าเลวทราม แต่ปูไว้ด้วยไหมพรม..."

"ข้ายินยอมเลือกเส้นทางแรกโดยไม่ลังเลใจเลย...ต่อให้มันจะยากลำบากเลือดตาแทบกระเด็น เหน็ดเหนื่อยยากเข็ญจนแทบขาดใจ จนข้ารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามทีเถิด" เคนอิชิโร่กล่าวเน้นยำคำพูดของเขา "ที่บ้านเกิดข้า เคยมีเรื่องเล่าว่า มีซามูไรคนหนึ่ง กล่าวอธิษฐานต่อดาวตกว่า ขอให้เขาพานพบความยากลำบากเจ็ดครั้ง ขอให้เขาพานพบกับอุปสรรคเจ็ดหน"

"นั่นมิได้หมายความว่าซามูไรผู้นั้น ขอให้ได้รับความยากลำบากแค่เพียงเจ็ดครั้งเจ็ดหน แต่มันหมายถึงว่า ...เขาได้ให้ความสำคัญกับการอุทิศตัวต่อการขัดเกลาและฝึกฝนตนเองอย่างถึงที่สุด เขาย่อมตระหนักดีว่า ไม่มีเส้นทางลัด หากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต"

"เพราะเขารู้ว่า ชีวิตย่อมต้องมีแต่การก้าวเดินฝ่าฟันอุปสรรคไปเท่านั้น จึงจะบ่มเพาะให้ผู้คนมีความแข็งแกร่งขึ้นมาได้!!"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home