Tuesday, March 08, 2005

คุณสมบัติ 7 ประการ --rerun

ผมขอยกคุณสมบัติ 7 ประการที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัตินั้นประสบความสำเร็จ
ดังที่ใจมุ่งหวังเอาไว้ (เอาไว้เตือนตนเองด้วย) แล้วถ้าเรามีคุณสมบัติ
เหล่านี้ก็ไม่เห็นจะต้องกลัวว่าไม่ประสบความสำเร็จ (เอาไว้ปลอบตัวเอง
อีกนั่นแหละ)

ที่มาจากเว็ปผู้จัดการ

"
ท่านได้อ้างอิงคำของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่โชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาหาไว้รวม 7 ประการ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรอยู่อย่างต่อเนื่อง (วิริยะ)

2. ไม่ผัดเพี้ยนเวลา คือ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ต้องรอฤกษ์ยาม

3. มีความช่ำชองรู้ชั้นเชิงในการประกอบการงานที่ตนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ (มีปัญญารู้ธรรมชาติของงาน รู้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น)

4. มีความกล้าหาญ มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าตัดสินใจ (ศรัทธา)

5. ไม่เกลือกกลั้วกับความชั่วคืออบายมุขทั้งปวงได้แก่ ไม่คบคนชั่ว ไม่เป็นนักการพนัน นักเลงสุรา นักเที่ยวผู้หญิง (ศีล)

6. รู้จักผู้มีอุปการคุณ และตอบแทนบุญคุณท่าน คือ มีกตัญญูกตเวทิคุณนั่นเอง

7. มีความปรานีแนบแน่นในสันดาน (คำว่า "สันดาน" แปลว่า ต่อเนื่อง) คือ มีความเมตตา กรุณา อย่างต่อเนื่องจริงจัง

ท่านจึงเห็นว่าคุณสมบัติทั้ง 7 ประการเป็นสิ่งที่สามารถกระทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเองได้ หากมีจิตสำนึก มีสติรำลึกรู้ หมั่นทบทวนฝึกฝนตนเองอยู่เป็นประจำ โชคลาภย่อมหลั่งไหลมาสู่ตนเองอย่างแน่นอน ไม่ต้องนั่งรอ นอนรอ หรืออ้อนวอนขอพรจากผู้ใดทั้งสิ้น
"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home